JUBILEUM 25 ÅR

Veteranklubben Saab 25 år - jubileum

Söndagen den 17 april 2011 mellan 11.30 och 17.00

Plats: Flygvapenmuseum i Malmslätt

 Program

n   Seminarium tema Saabs flyg – en framgångshistoria i ”The Saab Wing”.

Moderator:                                  Per Pellebergs, f.d. chefsprovflygare, Saab

Del 1. Mellan 11.30 och 12.30  
-    Programpresentation   Per Pellebergs
-    Att vårda Saabs flyghistoriska arv Ulf Rehme
  Ordförande i Veteranklubben Saab
-    Saabs betydelse för svenskt flyg Lena Micko
  Ordförande i föreningen Svenskt Flyg
-    Saab och Universitetet, ett lyckat
     samarbete
Helen Dannetun
Dekanus Tekniska Högskolan LiU
   
Del 2. Mellan 14.00 och 15.00  
-    Saabs satsningar på civila projekt Ulf Edlund
  F.d. överingenjör, Saab
-    Svenska flygvapnet och Saab Kent Harrskog
  Generallöjtnant, f.d. Flygvapenchef
   
Del 3. Mellan 15.45 och 17.00  
-    Framåtblick inom Saabkoncernen –  Dan Jangblad
     flygteknisk utveckling på Saab och Strategidirektör, Saab AB
     i omvärlden och
  Pontus Kallén
  Direktör 
  Platschef Saab Linköping
   
-    Avslutning  Ulf Rehme

                                                                                                

n   Konsertprogram med tema Flyg och Evergreens. Saabs musikkår ger två konserter i hall 1, en  med start 11.30 och den andra med start 15.00.

n   Bildutställningar, dels Veteranklubbens bildkollage om Saabs historia sedan 1937, dels utställning om Saabs civila och militära produkter kommer att visas. Videofilm med Saab-historia visas på storbildsskärm i hall 1 från kl 14.00


Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
2011
-05-18
tel 013-15 08 51
tel 013-15 00 11