INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAAB-minnen


Författare/Sammanställt av

Titel

Uppsats

     

Del 1

 

 

A.J. Andersson

Nestorn och Legenden

1

Lars Borg

Minnen från de tidiga Saab-åren

2

Börje Carlsson

Serviceavdelningens utveckling

3

Ragnar Härdmark

Min tid på Saab

4

Gunnar Ljungström

Från flygplan till bilar

5

Stig Mårtensson

Något om motorer och motorinstallationsteknik på ASJA-SAAB under 40 år (1938- 1978)

6

Arne Rydberg

Skeppsbyggaren och bergsingenjören bygger flygplan

7

Bertil Sjögren

Planeringen viktig hörnsten

8

Claes Smith

Provflygare med egen radiostation

9

Stig Tjernberg

Vid experimentverkstaden intet omöjligt

10

Erik Wilkenson

Teknisk revolution dykbombfällning

11

Frid Wänström

Forskningschef med räknestickor bakom bägge öronen

12

     

Del 2

 

 

Redaktionen

Vår målsättning för Saab-minnen

1

Åke Hydén

En svensk flygindustri kommer till

2

Artur Böke

Något om el-installationer i olika flygplan under 35 år (1939-1974) och minnen från Scandiatiden i Holland 1953-1954

3

Hans Gustavsson

Produktionsplanering 1947-1987 en återblick

4

Paul Göransson

Flygplansutprovningen tar hjälp av mätteknik

5

M.Carl Haddon

En ingenjör i tjugonde århundradet

6

Karl-Erik Larsson

Min tid på Saab. Några minnen från jobbet och människor jag mött där.

7

Martin Lindahl

Från kundtjänst till produktservice.

8

Kenneth Lindqvist

Minnen från ASJA 1939 till Saab-Scania 1978 och IF SAAB "Så gick det till de första åren"

9

Hans-Erik Löfqvist

Saab - verksamhet och personal.

10

Erik Mundt

Legotillverkning vid Saab under 1950- och 1960-talen

11

Edy Näslund

Något om Saabs Trafikledning förr i tiden, som jag minns den.

12

Sven-Gustav Persson

Ur huvudet på en gammal Saab-konstruktör.

13

Gunnar Samuelsson

Minnen från Flygvapnet och Saab åren 1936...och framåt i tiden.

14

     

Del 3

 

 

Sten Aurell

Från kranbyggare till konstruktionschef för flygplanhydraulik

1

Ebbe Ajaxon

Minnen från fältservice med Fpl Scandia 90 A2

2

Stig Östberg

Några minnen från Scandiatiden

3

Artur Bråsjö

Från min horisont

4

Bo Leckne

Mina 40 år på Saab

5

Henry Norrbom

Minnen från min Saab-tid 1941-1979

6

Erold Ström

41 år vid Saab-Scania med kontroll, verktyg , utbildning

7

Lars Sjödin

Min tid på beräkningsavdelningen under 40- talet

8

Bengt Wassgren

Flygminnen från 1933-1940

9

     

Del 4

 

 

Hermann Behrbohm

Avskedstal vid pensioneringen 1972-04-24

1

Gustav Funquist

Minnen från servicetjänsten på Safiren, hemmatjänst och kundbesök

2

Bertil Jorfalk

Saabs Industriskola 1942-1980

3

Olle Klinker

Luftiga äventyr, kåseri 1990-04-05

4

Italienska föreningen

Linköpings första invandrare

5

Olof Molander

Några robot- och rymdjobb på 60-talet

6

Lennart Petersén

Minnesanteckningar knutna till Leveranshangaren

7

     

Del 5

 

 

Hugo Bertler

Flygplansbygge under jorden

1

Sigfrid Bjerninger

Saab under andra Världskriget

2

Tryggve Holm

Information om Saab, Anförande vid 1960 års försvars-kommittés besök på Saab 1960-08-23

3

Kurt Lalander

Så startade Svenska Aeroplan AB i Trollhättan

4

Bo Leckne

Ett 40 - årigt flygarminne

5

Gunnar Löw

Modellförsök för flygplan 210, händelserika år i flygindustrin

6

Sven Otterbeck

Minnen från Saab- tiden

7

Gunnar Ottosson

Slutmontering och produktionsteknik 1940-1985

8

Fred Perlenius

Idéer i Linköping på 40-talet blev tre dotterbolag på Saab-Scania Combitech på 80-talet

9

Fred Turner

ASJA 1938-1939, Saab 1940-1948

10

     

Del 6

 

 

Bror Bjurströmer/Frid Wänström

Konstruktionsverksamheten vid Svenska Aeroplan AB Linköping

1

Lennart Danell

Saab inom medicinsk teknik

2

Hans Gustavsson

Minnen från en 50:årig praktik vid Saab

3

Olle Klinker

Flygutprovning av fpl 29 Tunnan

4

Sture Rodling

Flygutprovning av fpl 105

5

Erold Ström

Synpunkter rörande tillverkning av fpl 29

6

Lars-Axel Strömberg

Markprovnings- och mätverksamheterna vid Saab under åren 1939-1977

7

Ragnar Wahrgren

Anförande vid utdelning av tioårsmärken 23 november 1948

8

     

Del 7

 

 

Bror Bjurströmer/Frid Wänström

Konstruktionsverksamheten vid Saab omkring 1940

1

Erik Bratt

Jag tycker om administrativa rutiner

2

Hans Gustavsson

Minnen från en 50-årig praktik vid Saab (del 2)

3

Elis Nordqvist

1946 års omorganisation av konstruktionsavdelningen

4

Gunnar Samuelsson

Curriculum Vitae. Levnadsbeskrivning Lars Brising

5

Fred Turner

Hållfasthetsberäkning på Saab på 1940-talet

6

Bengt Wassgren

1. Hur Saab bygger J 29

2. PM betr. Förberedelser för 29:ans slutmontering

3. Vi-andan

4. Min tid på Saab. En tillbakablick

7

Sven Widengren

Yrkesskolan

8

Frid Wänström

Saabs aktiviteter inom civilfpl . området 1944-1966

9

     

Del 8

 

 

A. J. Andersson

Berättar om tiden före Saabanställning

1

Erik Bergstedt

Viggenhistorik : Hållfasthet

2

Erik Dahlström

Hur vi kom till dubbla ljudhastigheten med Draken

3

K.G .Holmström

Saab bygger ut

4

Paul Kornfeldt

Sagan om Saabsub

5

Nils Lidbro

Saabgeometrin i sammandrag

6

Curt Murhed

Minnen om mätteknik

7

Torsten Nilsson

Saabs vindkraftverk

8

Elis Nordqvist

Flygarminnen

9

Karl - Eric Stäke

Viggenhistorik : Luftintag

10

Utbyggnad av svensk fpl - och flygmotorindustri

11

Bombsikten från Saab i fyra flygvapen

12

Saabs nya vindtunnel 1952

13

 

Del 9

 

 

Hans-Osquar Gustavsson

Axplock ur Vingtomten nr 1.

1

Lars Borg

Av Saabare för Saabare

2

Erik Bratt

Något om projektering och framtagning av fpl 35 Draken 

3

Krister Karling

Flygplan 37 Projektets förhistoria - I , tiden 1952-1956

4

Olle Klinker

Flygprovning 21 R

5

Bertil König/Gunnar Cervin-Ellqvist

Sjömålsrobotsystem RBS 15

6

Bertil König/Gunnar Cervin- Ellqvist

En revolutionerande omorganisation

7

Bertil Sjögren

" Hjälp vi drunknar "

8

Arne Larsson

Något om ändringstjänst

9

Gunnar Löw

Utprovning av fpl 210 " Lilldraken "

10

Lars-Axel Strömberg

Ordningsregler för verkstadsarbete

11

     

Del 10

 

 

Hans-Osquar Gustavsson

Axplock ur Vingtomten nr. 2

1

C-G Ahremark

Nätter med Vingtomten

2

Lars Borg

Från Oskar Ask till Saab

3

Sven Eskilsson

40 år av prövning

4

K.G Häggström

Mätsystemhistorik

5

Börje Håkansson

50 år med flygindustrin Del 1. Tiden fram till Saab 340

6

Krister Karling

37-projektets förhistoria del 2, 1956-1957

7

Curt Murhed

Dataterminaler och datakommunikation

8

Elis Nordqvist

Svenskt flyg första gången över polcirkeln

9

Bengt Olow

Flygprov; 32:an snabbast hittills

10

K-A Törnqvist

Kvalitet 87

11

Nils Åkerblad

Flygminnen

12

     

Del 11

 

 

Hans-Osquar Gustavsson

Axplock ur Vingtomten nr. 3

1

Elis Nordqvist

Av Saabare för Saabare. Hälsningsanföranden

2

Sven Eskilsson

40 år av prövning. Del 2

3

Börje Håkansson

50 år med flygindustrin. Del 2

4

Krister Karling

37-projektets förhistoria. Del III. Efter 1957 till hösten 1960

5

Erik Kullberg

Om instabila flygplan och andra

6

Olle Klinker

Världens första superstall

7

Curt Murhed, Arne Fagerstedt, Carl-Johan Wilén

Framtagning av publikationer förr och nu.

8

Gösta Niss

Flygprovning anno dazumal

9

Bo Samuelsson

Simulatorcentralen fram till 1965

10

     

Del 12

 

 

Hans-Osquar Gustavsson

Axplock ur Vingtomten nr 4

1

Krister Karling  

Fpl 37:s förhistoria del IV

2

Arne Fagerstedt

Saabs högskolekurser

3

Ragnar Lindgren

Saab Musikkår

4

Bo Leckne

25 år som leverantörskontrollant

5

Elis Nordqvist

Bastarden

6

PM

Autorotation och spin. A.S.J.A. dokument 1935

7

Frid Wänström

Minnen från tillkomsten av Saabflygplan

8

ErikWilkenson

Dykbombsiktet

9

Hur A 32 Lansen blev till. Ur Vips jan 53

10

Ragnar Härdmark

Fpl 105:s historia

11

Eric Sjöberg

Minnen från utprovningen med 105

12

Tidningsklipp

Den svenska Mosquiton

13

Alan McLean

Simulering vid utveckling av 37

14

Tore Gullstrand

Från Aristoteles till Mach

15

Sideny Alrutz

Malmenflygarnas psykiska status 1920

16

Carlberg, Fagerstedt, Larsson

Veteranklubben. Verksamhet de 15 första åren

17

Berndt Ohlsson/P-G Lundborg

Den civila fabriken på Saab

18

Michael Magnusson

Brasiliansk Scandiapilot berättar

19

     

Del 13

 

 

Hans-Osquar Gustavsson

Axplock ur Vingtomten nr 5

1

Tjänstebestämmelser vid Saab 1940

2

Nils-Erik Nilsson

Hemvärnet

3

Nils-Eric Iwar

Mina 10 läroår som utredare

4

Sten Palgård 

Miljötålighetsavdelningen

5

Krister Karling

37-projektets förhistoria del V

6

Olle Klinker

Serieprovflygning 21 A

7

Börje Langefors

Beräkningsavdelningen blev också dataavdelning

8

Hans-Osquar Gustavsson

Flygplan Scandia i serieproduktion

9

Urban Hellstrand

Den andra civila perioden

10

Lars Peterson

Utveckling av vingen till Saab 2000 i Madrid 

11

Gunnar Molin, Stefan Nyström, Uno Mannerö

Tillverkning av vingen till Saab 2000

12

     

Del 14

 

 

Hans-Osquar Gustavsson

Axplock ur Vingtomten nr 6 1949

1

Saab 413 "Bärsärk" Ur Vips 1961

2

Ulf Ohlsson

Saab/Flygdivisionens högre tekniska kurser 1985-1990

3

Saabare luktar illa. Ur Vips 1962

4

Vem äger månen. Ur Teknikens Värld 1948

5

Lars Furingsten

Från matematisk formbestämning till integrerad produktutveckling. Del 1

6

Nils Häggqvist

Utveckling av lättmetallimning

7

PeGe Lundborg

Saabs engagemang i Sierra Leone

8

Torsten Nilsson

Mitt liv med MC77

9

Planet Pettson blir fågel Fenix. Ur Vips 1959

10

Hans-Osquar Gustavsson

SAFIR-minnen

11

Saab B18B i närbild. Ur Flyg 1945

12

Ur Fairchild World

13

Sture Rodling

Utprovning Saab 2000

14

     

Del 15

 

 

Arne Fagerstedt

Förord

Innehållsförteckning

Hans-Osquar Gustavsson och Sigge Lenngren

Huruledes grunden lades till Saabs bilproduktion vid flygmaskinsfabriken

1

Gert Peterson

Biltillverkning i flygverkstäderna

2

Kenneth Nilsson

Tekniköverföring till Sverige efter andra världskriget

3

Christer Redelius

Flygplan 105. Motorprovning i Frankrike

4

Per-Olov Elgcrona

X-Viggen

5

Evert Carlsson

Jönköpingsperspektiv på 40 års organisations- och bolagsutveckling

6

Tord Jonsson

Aerodynamics and Propulsion for the Saab 340

7

Sven-Åke Platemar

Saabs civilverksamhet i USA

8

Lars Furingsten

Från matematisk formbestämning till integrerad produktutveckling. Del 2

9

Ulf Edlund

Saab 2000. Projektering

10

Saab spottar ut B 18 (Ur Flyg)

11

Lennart Berns

SK 29 och J 29R stannade på papperet. Ur Flyghistorisk Revy, Nr 27

12

 

Del 16

 

 

Förord och innehållsförord och innehållsförteckning

Arne Fagerstedt

Veteranklubben 20 år

1

Curt Murhed

Flygplan 35, 50 år. Bl a ur Mach9 nr 2 1982

2

Hans-Osquar Gustavsson

Fpl 35 Draken. Tillverkning

3

Sture Rodling

Saab 105 XT

4

Sture Rodling

Genom is och snö med Saab 340

5

Ove Dahlen

340 i USA: En storaffär som nästan sprack

6

Christer Redelius

Plåtbit för 10 kr löser miljonhaveri

7

Håkan Dackegård

Världens bästa hydraulsystem-ultimativt i JAS 39

8

Lage lönn

Safari på export och om MFI i Pakistan

9

Arne Rydberg

Självbygda planet ingen sinekur. Ur Flygning nr 12 1942

10

C-G Ahremark

Här kommer det en Viking. Ur modellnytt nr 5 2002

11

Carl Haddon

An American in Linkoping

12

Sven Sörmegård/Lars Sjödin

Om flygprovmetodik 1940 till 1950

13

John Johansson

Flygmätdata på 50 och 60 talet

14

Eric Petersson

IF Saab åren 1941-1995

15

Bo Leckne

Mer om metallimning

16

     

Del 17

 

 

Förord och innehållsförteckning

Claes J Smith

Provflygning för ett halvt sekel sedan

1

Saabs husvagnsäventyr. Vips nr 3 1963 och Vips nr 3 1964

2

Torsten Brismar/Agneta Brismar

Mitt flygarliv min dröm. Del 1 Bl.a. demoflygning med Scandia

3

Hans Osquar Gustavsson

SAAB, året 1950

4

Evert Carlsson

Erik Wilkenson, händelser under 1949-1952

5

Per-Olov Elgcrona

Elektriskt styrsystem i fpl 37 Viggen

6

Lars Ivar Engberg

40 år på Saab med fpl 37 1965-2005

7

J. O. Johansson

Marksvängning

8

Tommy Ivarsson

B3LA. En idé som inte fick flyga

9

Ingemar Rasmusen

Provflygare och provflygchefer 1939-2006

10

Kurt Söderberg

Att flyga med rotor

11

Torsten Brismar/Agneta Brismar

Mitt flygarliv min dröm. Del 2 Försäljningsturné med Safir

12

     

Del 18

 

 

Arne Fagerstedt

Förord och innehållsförteckning

0

ArneFagerstedt

Vingpennor

1

Hans Osquar Gustavsson

Flygplansanskaffning på 1930 talet

2

Olle Ljungström

Saab J 29 Tunnan 50 år 1 sept 1998

3

Per-Olov Elgcrona

Manöverlastkontroll i fpl 37

4

Kenneth Nilsson

Världsrekordförsök med AJ 37

5

Per Pellebergs

Minnen från flygutprovning av SK 37

6

Gösta Niss

The Bumpy Road to Success (Utprovning 37)

7

Ingemar Hedblom

Myndighetsgodkännande av 340

8

Gideon Singer

Saab 2000. Stigvärldsrekord 1993

9

Börje Fondén

Studieverksamheten fpl 80

10

Hans Osquar Gustavsson

Vad är en spantruta

11

Lennart Petersén

Certifiering av flygplanmekaniker

12

Lars Olsson

Rb-kontroll på 60-70-talet

13

Arne Fagerstedt

Min väg till Saab och Veteranklubben

14

     

Del 19

 

 

Foto Åke Andersson

Styrelsen 2008

Ulf Rehme

Förord  

Innehållsförteckning

Sven Eskilsson

Saab-minnen 20 år

1

Margareta Danell

Glimtar från Saab på 50-talet

2

Georg Ohlsson

Räddningssystem

3

Arne Fagerstedt, Gösta Niss, Börje Fondén, Yngve Sedin

"Saab-andan". Vad är det?

4

Peter Grönroos

Saab 35OE Draken kommer hem - bara för att skrotas

5

Stig Nilsson, Hans Kampf

Saabflygplan som aldrig lyfte. 50-talet

6

Börje Fondén

Utrullningshinder

7

Ulf Rehme

Krönikan om Gripen skriven

8

Sten Gustafsson

Gripen - mod och hårt arbete

9

Harald Schröder

Flygplan 39 projekt- och offertarbete

10

Sven-Olof Hökborg

Historien bakom Gripen

11

Gunnar Lindqvist

Flygplan 39 Gripen. Beställarens krav,  utvärdering och beslut

12

Tommy Ivarsson, Göran Berséus, Karl-Erik Modin, Ulf Claréus

Definition av flygplan 39

13

Sture Rodling

Flygprov  i ändvirvlar

14

Hans-Osquar Gustavsson

AJ 37. Verktyg och maskiner för tillverkning. 1962-1969

15

Tord Grims

Utveckling och provning av gränsvärdesvarning i JA 37. Tord Grims till minne

16

Carl G. Ahremark

Sason och hans tid på Saab

17

Ingemar K. Olsson

Om tillkomsten av Saabs sjömålsrobotsystem RBS 15

18

Curt Murhed

Ett häftigt luftmöte med en Saabprodukt 

19

     

Del 20

 

 

Ulf Rehme

Förord

0

Ulf Rehme

Saab-minnen, nu finns 20 delar!

0

Hans Kampf

Saabflygplan som aldrig lyfte, civila försök

1

Sven Eskilsson

Veteranarkivet och de som gjorde det

2

Gösta Niss

Tjänsteresor med knorr

3

Stellan Eklöf

2009: Douglasklaffen 30 år

4

Inge Johnsson

Finska Drakar

5

PG Lundborg

Saab 340 - 25 år i tjänst

6

Sture Rodling

Isprov i Kalifornien

7

Åke Höglind

Danska Drakar

8

Kurt Ekblom

Flygprov med JAS 39 minispak

9

Georg Ohlsson

Syrgassystem för stridsflygplan

10

Arne Fagerstedt

Udda Saabprodukter

11

Johannes Steinböck

105Ö - Österrikiska erfarenheter

12

Ivar Weibull

Saabs materiallaboratorium

13

Torsten Örnberg

Strömningsproblem hos Saab 35 Draken

14

Lennart Ericsson

Mitt bullrande liv på Saab

15

P-O Elgcrona, G Hellström, L Peterson, S Karlsson, U Rehme

Definitionsarbete JAS 39 Gripen

16

Hans-Osquar Gustavsson

Produktionsförberedelser JAS 39A och B

17

Per-Olov Elgcrona, Ulf Rehme

Haverierna 1989 och 1993 med JAS 39

18

Bertil Andersson

Gripen - driftsäkerhet och underhåll

19

Håkan Welander

Arbete i ”Design Build Team”

20

     

Del 21

 

 

Innehållsförteckning

Ulf Rehme

Förord

Styrelsebild och ”En verklig Saabprofil”

Tillägg ”Udda Saabprodukter”

Aprilskämt 1969

Gunnar Sträng

Från Gunnars fatabur

1

Torsten Örnberg

Konfigurationsvalet för Saab 37 Viggen-konfigurationen och patentet

2

Kenneth Nilsson

Civilflygets tekniska utveckling sedan 1950-talet

3

Harry Constable

Some of my happiest years

4

Lars Olsson & Thorsten Nilsson

Fackets möjligheter att påverka

5

Hans Osquar Gustavsson & Bo Carlqvist

Verktyg för sammanbyggnad av flygplanskrov

6

Lennart Ericsson & Kenneth Nilsson

Stoppade vi utvecklingen av profanmotorn?

7

Per-Olov Elgcrona

HERMES - ett europeiskt rymdprojekt

8

Martin Swärd

Mitt liv på Saab

9

Lars Bomgren

Styrsystemet i Saab 2000

10

Ulf Ohlsson

En motoringenjör till varje flottilj

11

Pär Hallding

Bengt Olow - med flyg som levnadskall

12

Ulf Rehme

Projektledning under det inledande typarbetet för 39A

13

Tryggve Hell

Typarbete JAS 39 – miljötålighet

14

Georg Ohlsson

Gripens stolval - eller varför Saab slutade utveckla egna stolar

15

Lennart Ahlberg

JAS 39A Gripen – funktionssäkerhet

16

Bo Wahlgren

Elektrisk miljö - utveckling och typarbete

17

Lars-Åke Holm

Vindtunnelprovning - varför, hur och mina minnen

18

     

Del 22

 

 

Innehållsförteckning

Ulf Rehme

Förord

Styrelsen 2011

Rudolf Abelin

Så kan det gå när inte haspen är på…

Veteranklubben Saabs 25-årsjubileum

Höghöjdsprov med Draken

Arne Fagerstedt

Veteranklubben Saab 25 år

1

Arne Fagerstedt

Nyttan med Veteranklubben

2

Gunnel Arvidsson och Marianne Hök

Saabs bibliotek - ett av Sveriges största företagsbibliotek

3

Lars Sjöström, Lars Peterson och Stig Karlsson

Strukturen i JAS 39 Gripen

4

Kenneth Nilsson

”Fartstudien”

5

Kenneth Nilsson

Saab FTP75

6

Olle Ljungström

Svävarutveckling på Saab 1960-68

7

Hans Osquar Gustavsson

Bertil Johnson, direktör och överlevare

8

Carl Gustaf Ahremark

ASJA:s Viking II

9

Carl Gustaf Ahremark

Projekt 1100 och det svenska atombombflygplanet

10

Ulla Teige

Aerodata - vad är det?

11

Bert Arlinger och Yngve Sedin

Aerodynamiska beräkningsmetoder

12

Gösta Niss

Från skogarna i Älvdalen till Saab i Linköping

13

Per-Göte Lundborg

Wing Tips - kundtidningen för Saab 340- och Saab 2000-operatörer

14

Sture Bjelkåker

Flygklubben vid Saab

15

Lars Bomgren

Hydraulsystemet i Saab 340

16

Harald Lindestrand

Saab Barracuda

17

Bengt-Olov Näs

Saab 2000 i SAS, 1997-2004

18

     

Del 23

 

 

Innehållsförteckning

Ulf Rehme

Förord

Styrelsen 2012

Ulf Rehme

B3LA. Ett projekt som inte lyckades överleva men som gav ett värdefullt arv

Med Saab Celest till Saturnus I

Börje Fondén

Flygarminne

Arne Fagerstedt

Skriften SAAB 75 år:s mödosamma väg

Ingvar Bengtson

Rymdäventyr

Lars-Åke Holm

Uppdrag Tele-X AIT i Cannes

1

Karl-Gustav Karlsson

Något om mitt liv på Saab år 1956-2001

2

Olle Ljungström

Genombrott för metallimning av Saab-flygplan

3

Bo Nilsson

Fladderarbete på JAS 39 Gripen

4

Curt Murhed

Att ha en datorleverantör inom huset

5

Lennart Ericsson

Saab 2000 - något om prestanda

6

Peter Grönroos

Saab 35OE i Österrike - från baktalat till succé

7

Bert Arlinger och Yngve Sedin

Aerodynamiska beräkningsmetoder, del 2

8

Sture Rodling

Saab 105 - 50 år i luften

9

Börje Fondén

Arvet efter A20

10

Lars Bomgren

Styrsystemet i Saab 340

11

Yngve Sedin

In memoriam Hermann Behrbohm

12

Lennart Ahlberg

JAS Systemsimulator

13

Sture Nilsson, Ingvar Bengtson, Jonny Andersson och Gert Malmberg

Rymdverksamheten i Linköping

14

     

Del 24

 

 

Innehållsförteckning

Lars-Uno Elwingsson

Förord

Styrelsen 2013 och redaktionen för del 24

Arne Lakomaa

Arne Lakomaa minns

John Johansson och Curt Murhed

Tjänsteresor med knorr

Händelserikt i december 1988

Ulf Edlund

Hur Saab 340 kom till

Några foton ur Åke Andersons arkiv

Christer Dahlberg och Mats Hugosson

Så skapades JAS 39 Gripen

1

Leif Borehag

Saab-sikten

2

Erik Kullberg

Skonbergatunneln

3

Kenneth Nilsson

Från 0 till 2000 – som jag minns det

4

Georg Ohlsson och Hans Mennborg

Saabs snåriga samverkan med Martin Baker

5

Carl Gustaf Ahremark

ASJA 1932-1935

6

Pär Hallding

Olle Klinker

7

Per-Olov Elgcrona

SK 38/A 38 – en utvecklingsprolog

8

Torbjörn Eke

Några äventyr med Sjöugglan

9

Bert Arlinger och Yngve Sedin

Aerodynamiska beräkningsmetoder, utvecklingen på Saab 1965-1990, del 3 av 3

10

Hans Osquar Gustavsson

Skuggan av ett brott

11

Dag Folkesson

Realtidsarv från RB330, AJ/JA 37 och B3LA. Perioden 1956-1980

12

Lars Åke Holm

FTEQP – Flight Test Engineer Qualification Programme

13

Bengt Sjöberg

Erfarenheter från utvecklingen av tre generationer avioniksystem

14

     

Del 25

 

 

Innehållsförteckning

Lars-Uno Elwingsson

Förord

Styrelsen 2014 och redaktionen för del 25

Lennart Sindahl

Saab AB har ordet

Arne Fagerstedt

Att våga se bakåt och värna om sin historia!

Arne Fagerstedt

Vem var Erik Wilkenson?

Bertil Björkman

Från projekt till serie – hur en flygplantyp kommer till

Peter Grönroos

Vart tog de österrikiska Drakarna vägen?

Gert Schyborger

Nedläggningen av Saab:s regionalflygplan Saab 340 och Saab 2000

1

Torbjörn Alm

Taktisk information i jaktflygplan

2

Stig Nilson, teckningar och Arne Fagerstedt, text

Från sjutton till tvåtusen – femton Saabflygplan

3

Lennart Ericsson

ETOPS och Saab 2000

4

Tor Stavöstrand

Saab B 17 – Vindtunnelförsök KTH I och II Projekt typ L-10 i ett historiskt perspektiv

5

Tore Forsström

Provningen som lärde Gripen flyga

6

Per Pellebergs

Flygutprovning av RB 05 – en verksamhet som var litet ”eljest”

7

Hans Elvin

50 år på Saab 1963-2013: Några minnen i korta drag

8

Peter Ulvan

Provflygplan 39.101 historia

9

Ulf Edlund

Saab J 21 – en fullträff med två bommar?

10

Lars-Åke Holm

Saab och Society of Flight Test Engineers (SFTE)

11

Göran Danbolt

J 32B ”Lansen Sport”

12

Yngve Sedin

Flygning i ändvirvlar – modell för simuleringar med historik

13

Dag Folkesson

Realtidsexekvering – perioden 1960-2000

14

     

Del 26

 

 

Innehållsförteckning

Lars-Uno Elwingsson

Ordförandens förord, styrelse och redaktion

Minns Saab 90 Scandia efter 70 år

Gösta Niss och Erik Kullberg

Antikrundan

J 19 - J 23 - BJ 24 - J 27: Luckor i FV typnummerserie

Tommy Ivarsson

PM inför JAS-seminarium den 11 november 2013

Stig Holmström

J 29 i luftstrid

Stig Kernell

AJ Andersson - Legendarisk flygplanskonstruktör

Frid Wänström

Ivar Eriksson

Norm Bolton

”Management Swedish Style” one American’s observation

Börje Fondén och Leif Åström

AJS 37 – Födelse

Karl-Axel Törnqvist

Kalle Törnqvist - Ett tidsdokument

1

Erwin Kågander

40 år på Saab 1968-2008

2

Sören Johansson

Mushshak

3

Barry Carter Hartley

An American at Saab 1938 and 1939

4

Nils Åkerblad

En 95-årings minnen

5

Ulf Ohlsson

Värdeanalys på Saab

6

Christer Sernefalk

Utveckling av motorsystemen i JAS 39 Gripen

7

Tor Stavöstrand

Flygutprovning för validering av Gripens aerodynamik

8

Göran Danbolt

Saab 29 Tunnan - En milstolpe inom svensk flygteknik

9

Ulf Claréus

Aeriton - Norskt ambulansflygplan i samarbete med Saab

10

Åke Almén

CAD/CAM EL - Eller historien om ”Gubben Elman”

11

Pelle Otterström

Minnen från en projektdrivande försäljares upplevelser och äventyr. Del 1

12

Lennart Ahlberg

Systemutvecklingsteknik

13

     

Del 27

 

 

Innehållsförteckning

Lars-Uno Elwingsson

Ordförandens förord, styrelse och redaktion

Inger Westerlund

Projekt Saabs Yrkesskola

Saab-minnen får Kernellpriset nr 3/2016

Erwin Kågander

Ett axplock från Saabs mångåriga kursverksamhet

Siv Wirsenius

Ingen slår Bert Nordgren

Karl-Erik Eklund

Strömlinjeformade kroppar på Saab

Arne Rydberg

Något om serieproduktionen vid Saabs verkstäder i Linköping

Kristoffer Strandqvist

Kritiska år - formativa moment för den svenska flygplansindustrin 1944-1951

Jan Torin och Tord Jöran Hallberg

Saabs rymddatorer

1

Börje Fondén

Övergången analog-digitalåldern

2

Hans Ansell

Livslängd och skadetålighetssäkring av JAS 39 Gripen

3

Kenneth Nilsson

Något om Saab 2000

4

Thure Svensson

Civilingenjör Gustav W. Persson 1921-1947

5

Sven G Gustafsson

Reflektioner och reflexioner - åren på Saab 1961-1967

6

Pelle Otterström

Minnen från en projektdrivande flygplanförsäljares upplevelser och äventyr. Del 2

7

Ulf Edlund

Europlane - ett samarbete som havererade

8

Bengt Oredsson

Provflygning - ett viktigt led vid utveckling av flygplan

9

Jan Torin

Jag hamnar på Saab i Linköping och blir Chalmerist

10

Göran Berséus

JAS 39 Gripen - förprojektering

11

Harry Wiklund

Grafisk programmering 1975

12

Staffan Engström

Saab och vindkraften

13

     

Del 28

 

 

Innehållsförteckning

Lars-Uno Elwingsson

Ordförandens förord, styrelse och redaktion

Per Pellebergs

Högtidstal vid Veteranklubben Saabs 30-årsjubileum

Flygprov med satellitnavigeringssystem på Saab 340

Carl-Johan Månsson

Noshjulsbroms

Erwin Kågander

Ett axplock från Saabs mångåriga kursverksamhet

Tore Gullstrand/Yngve Sedin

Vad händer vid flyghastigheter i närheten av ljudhastigheten?

Arne Fagerstedt

Projekt 1534 blev Saab 37 Viggen

Anders Åberg

Olle Esping - Projektledare av Guds nåde

”Ax-test” Viggen - Saab Turbo

Anders Bergstrand

Första flygningen med Saab 2000 - 25 år senare

Håkan Börjesson

SK 60 motorbyte

1

Per-Göte Lundborg (PeGe)

Inredningsinstallation och målning av Saab 340 och Saab 2000

2

Sture Rodling

Saab 2000 - 25 år i luften

3

Jan Olof (Joje) Johansson

Markprovarliv

4

Ulf Edlund

Saab 37 Viggen 50 år

5

Tor Stavöstrand

A 36 Saab:s projektstudie av ett atombombplan

6

Jan Torin

Upptakt och introduktion till Saabs rymdverksamhet

7

Harry Wiklund

Saabs konstförening fyllde 75 år 2017

8

Lars Helmersson

Lastarbetet under utvecklingen av Saab 340

9

Lars Olofsson

Min och Saabs kommunikationsresa

10

Inger Westerlund (red)

Saabs mekaniska yrkesskola

11

Tryggve Hell

Vibrationer i flygplan under akanskjutning

12

     

Del 29

 

 

Innehållsförteckning

Styrelse och redaktion med mera

Erwin Kågander

Ett axplock från Saabs mångåriga kursverksamhet

Georg Ohlsson

Mirakulösa räddningar vid vingbrott och vådaaktivering av svenska räddningssystem

Erik Bratt

Förslag till ett skol- och transportflygplan med två reamotorer

Tord Lidmalm

Saab ”Scandia” - det första helsvenska transportflygplanet

Lars Danielsson

Italienarna som ”räddade” Saab

Bengt Olow

Glimtar från Saab 29:s flygutprovning

Peter Eliasson, Tord Jonsson, Jesper Oppelstrup, Arthur Rizzi

Kompressibel aerodynamik och vägen till Saab J 29

Arne Fagerstedt

70 år sedan Tunnan lyfte från Saab

Mikael Ljungberg

Saabs cykelsektion

1

Sture Rodling

Segelflygning över Pampas 1963

2

Per Pellebergs

105-export till Pakistan – ett avbrutet projekt i början av 1970-talet

3

Ulf Edlund

Viggens konfigurations- och motorval – hur gick det egentligen till?

4

Ulf Claréus

Aerodynamiska för- och sidoprojekt till JAS 39 Gripen

5

Ulf Edlund

Hur Tunnan byggdes

6

Jan Torin

Saab och Post Apollo – Saab-studier inom RAM-programmet

7

Anders Lindberg

Vapenseparation - Lite goda råd till mina efterträdare

8

Michael Magnusson

Konsten att sälja flygplan

9

Jan Olof Johansson

Flyget i mitt liv

10

     

Del 30

 

 

Innehållsförteckning

Göran Berséus

Ordförandens förord med mera

Stig Kernell

Elis ”Esse” Nordquist

Bertil Almroth

Saab Aircraft siktar på framtiden

Kenneth Nilsson

Trinda Tunnans tillblivelse tidsenlig

Ola Laveson och Hans Krensler

Hur Saab-minnen kom in i våra liv

Nils Mårdfelt

15000 detaljer bli en Saab 18

Åke Armgarth m.fl.

Flygindustrin och Linköping

Jan Hansson

MERA, More Electric Research Aircraft

Arne Fagerstedt

Några Saabare som utmärkt sig genom åren

Ove Dahlén

Matbombning i Etiopien

Peter Eliasson, Tord Jonsson, Jesper Oppelstrup, Arthur Rizzi och Mengmeng Zhang

Kompressibel aerodynamik och Saab J 29:s resa från A till F

Inger Westerlund och Erwin Kågander

Ytterligare axplock från Saabs mångåriga kursverksamhet

Inge Gustafsson

Vägen till dubbla deltavingen

1

Tor Stavöstrand

Minnen från utvecklingen av JAS 39 Gripen från vindtunnelprov till flygprov

2

Mikael Forslund

Saab 90 Scandia

3

Jan Torin

När Saab Utvecklade Europas Första Rymddator

4

Göran Danbolt

Flygförarplatsen i Saabs jaktflygplan

5

Billy Fredriksson

Teknikutveckling och innovationer – entreprenörskap och spin-off. Teknikspridning till och från Tannefors

6

Sven-Gunnar Eriksson

Saab Aerostructures - Företagets uppkomst och tillväxt, ur en utvecklingsingenjörs synvinkel

7

Innehållsförteckning Saab-minnen del 1-29

 

 
Del 31  
 
 
Göran Berséus Ordförandens förord med mera
Veteranklubben Saabs Flygtekniska bibliotek
Arne Fagerstedt 80 år sedan Saab 17 gjorde sin premiärflygning
Kenneth Nilsson Saab SSE-90 Lätt överljudsaffärsflygplan
Åge Röed Utvecklingen av Viggen
Kenneth Nilsson En amatör bullrar i kabinen
Johan Gille Vad innebär Högalfa/Spinnprov?
Ulf Edlund Flygplan 17 - Saabs första konstruktion
Kenneth Lindqvist Minnen från en anställning vid Saab åren 1939-1978
Magnus Ingemar Olsson FFA och Saab Flygdivisionen - ett 50-årigt äktenskap
Arthur Rizzi och Jesper Oppelstrup J 29:ans lösningar på pilvingens stabilitetsproblem
Yngve Sedin och Pertti Skillermark Sason (Sixten Andersson) och hans Projekt LX 1941. En efterforskning i nutid och dåtid
Billy Fredriksson Börje Langefors - John Argyris - Akademisk strid i finita elementmetodens barndom
Hans Olof Palme Hur stort bör ett jaktplan vara? Ekonomisk betraktelse
Hans Kampf Safir i Antarktis
Georg Ohlsson Varför Saab började utveckla egna räddningsstolar
Lars-Uno Elwingsson och Maria Weiland Produktionsteknik - flygplan
Dag Folkesson Från enstaka kalkylatorer till organiserat avionikdatorsystem
Tor Stavöstrand Den dubbla deltavingen
Lars Helmersson Utvecklingen av Saab 340 som passagerarflygplan
Jan Torin Bärraketen Arianes styrdatorer
Billy Fredriksson och Anders Gustafsson Flygforskning och teknikutveckling i Sverige

Del 32

Göran Berséus Ordförandens förord med mera
Hedersmedlemmar i Veteranklubben Saab fram till år 2020
Per Pellebergs Perkollage
Björn Rystedt Erfarenheter från TypInflygningsSkede: Äldre; TIS:Ä B 17
Lennart Berns Katapultstolar i svenska flygplan
Georg Ohlsson Utveckling av huvsprängsystem för flygplan
Bengt Andersson Angående ”konvertering” av turbopropflygplan till turbofanmotorer m.m.
Peter Sundkvist och  Askin T. Isikveren Saab 2000Jet
Sven-Olov Ridder Ridders reservation
Frid Wänström Några problem i samband med Saab 21
Claes Cmith Hur det känns att flyga Saab 21
Kenneth Näslund Modell av Saab J 35 Draken
Ola Hamnér Framtagning av konfiguration för sjöroboten RB 15M
Ulf Edlund Saab 91 Safir – en svensk klassiker
Ernst Totland Test av material och system för laminärströmning på en Saab 2000 i regulär trafik
Arthur Rizzi, Jesper Oppelstrup och Tord Jonsson Aerodynamisk design av pilvingar från Tunnan till Lansen
Yngve Sedin Transsoniskt-supersoniskt vågmotstånd
Peter Ulvan JAS Gripen 39A-provflygplan
Thomas Lilja Saab 91 Safir – ur ett tekniskt perspektiv
Viktor Malmfors SHARC
Dag Folkesson Latenta och sporadiska fel i realtidssystem

 

 

Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Örjan Borgefalk
1986-10-09
2022-09-05
tel 0703 696303 60