ÅRSMÖTE

Måndagen den 5 febr 2007 kl 19.00 på Terassen

Förhandlingar och val enligt stadgarna

I  NANSENS  SKIDSPÅR

LARS WALLGREN

Saab Underwater Systems, Motala, berättar och visar bilder från

En färd över Grönland

Sist serveras gourmettallrik, öl och kaffe till en kostnad av 120 kr.

Bindande anmälan till eftersitsen till Tage Wennström  013-15 11 64 (telesvar)
senast under onsdagen den 31 jan.

Saabminnen del 17 kommer att delas ut (gratis).

Arbetsgruppen startade igen torsdagen den 11 jan 8.30

Vi har fått in omfattande historiskt underlag både från Saab
och enskilda och behöver mycket hjälp med bearbetningen. Kom och
hälsa på i Flygets Hus en torsdag och bekanta er med allt fint vi har!


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars Jagerfelt  
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
200
8-03-18
tel 013-18 71 65
tel
013-15 08 51
tel 013-15 00 11