Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK)

Utmärkelse till Veteranklubben Saab

 Saabs Veteranklubb har fått ta emot en förtjänstplakett i guld av Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK). Klubben får plaketten för sitt arbete med boken Saab-Minnen.

Veteranklubben Saab tog emot plaketten vid årets Flyglitteraturträff i Flygets Hus den 6 oktober. Plaketten överlämnades till Veteranklubbens ordförande Arne Fagerstedt av KSAK:s generalsekreterare Rolf Björkman.

KSAK belönar varje år personer eller föreningar som utfört mångårigt och förtjänstfullt arbete med tonvikt på litteratur, genom att dela ut medaljer eller förtjänstplaketter.

Veteranklubben får plaketten för sitt arbete med Saab-Minnen (Se vidare motivering under relaterad information).

– Vi i Veteranklubben känner oss mycket hedrade över utmärkelsen. Denna kommer att sporra oss till fortsatt hårt arbete med Saab-Minnen, säger Arne Fagerstedt.

Ideell förening
I Saab-Minnen presenteras varje gång både material från Veteranklubbens arkiv liksom nyskrivna artiklar. Saab-Minnen delas ut till klubbens medlemmar vid årsmöten och delges ett antal bibliotek och några flygboksförfattare.

Veteranklubben Saab, som bildades 1986, är en ideell förening med säte i Linköping. Den består av Saabare som varit anställda på företaget under minst 20 år. Klubben har i dag cirka 380 medlemmar.


KSAK.s generalsekreterare Rolf Björkman läser motiveringen vid överlämningen av förtjänstplaketten till Veteranklubben Saab. Här representerad av Arne Fagerstedt.

Motivering till förtjänstplaketten
”Veteranklubben har 1988 – 2007 givit ut 17 volymer Saab-Minnen. Böcker i A4-format med medeltalet 130 sidor som fylls med text av i det närmaste 10 författare per bok, vanligtvis pensionärer. Därmed har flygplansfabrikens verksamhet ingående beskrivits. Veteranklubben har för avsikt att årligen fortsätta utgivningen av Saab-Minnen.

Såvitt känt finns inget företag i landet som på detta sätt får sin historia skriven. Initiativet har tagits av Veteranklubben.”


Några av årets flygboksförfattare samlade utanför Flygets Hus.


Arne Fagerstedt med Saab-Minnen del 17 och förtjänstplaketten.


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars Jagerfelt  
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
200
8-03-18
tel 013-18 71 65
tel
013-15 08 51
tel 013-15 00 11