VETERANKLUBBEN SAAB

Veteranklubben Saab, som bildades 1986, är en idéell förening och består av Saabare med minst 20 års anställningstid. Se FÖRORD.

Veteranklubben Saab tar tillvara Saabs och de anställdas historia och verkar för kontakter, gemenskap och trevlig samvaro mellan klubbmedlemmar, pensionärer och fortfarande anställda.

Vi arrangerar regelbundet föredrag, utflykter och studiebesök inom intressanta områden för medlemmarna.

Historiska dokument bearbetas och artiklar nyskrives för Saab-Minnen som delas ut till medlemmar och fördelas till diverse bibliotek.

The Veteranklubben (Veterans' Club) at Saab was formed in 1986, and is open to present and former employees of companies within the Saab Group with 20 years or more with the company.

The club maintains a library and produces a collection of articles of historical interest once a year. Meetings, social gatherings, study visits and other activities are arranged on a regular basis.

English edition will soon be completed.
Look here.


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Lars Uno Elwingsson
Lars Uno Elwingsson
Lars Uno Elwingsson
tel 0767-76 46 60
tel
0767-76 46 60