MEDLEMSKAP

GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen, eller GDPR i kraft. Föreningar måste deklarera hur man hanterar personuppgifter.
Information om hur Veteranklubben Saab hanterar personuppgifter hittar ni här.

För att bli medlem i Veteranklubben Saab krävs att du har minst 20 års anställningstid vid något Saab-företag i Linköpingstrakten.
Styrelsen kan ge dispens.

Du som är intresserad och vill bli medlem i föreningen hör då av dig
via Mail
eller på telefon 070-864 04 59
Ange då:

Namn
Adress
E-post
Telefon
När du började på Saab
Antal år på Saab
Födelseår

Du som ändrar adressuppgifter framförallt e-postadress kan meddela
Registratorn snarast. Då undviker vi att massutskick kommer tillbaka.

Medlemsavgiften är 150 kr per år och kan inbetalas till vårt
plusgironummer 66 63 45-4 eller SWISH
123 392 80 33 .

Veteranklubbens arkiv innehåller intressanta dokument och foton om Saabs historia redan från ASJA-tiden och framåt.

  • Vingpennor från 1941 till 1950
  • Flygblad från 1943 till 2004
  • Vips från 1951 till 2004
  • Flyg- och serviceblad från 1992 till 1997
  • Telefonplaner från 1939 till 2000
  • Foton från 1939  (ca 30000)
  • SPIRIT från 2004
  • Saab-minnen från 1986

I övrigt finns äldre handlingar såsom skrivelser, beräknings- och provningsrapporter, besked, föreskrifter, kataloger samt broschyrer, tidningsurklipp och ljud- och videoband. Den övervägande delen är registrerat i databas med sökmöjlighet.

Ett bibliotek med äldre matematisk och flygteknisk litteratur finns i vårt styrelserum i ASJs gamla portvaktshus.

Flygets Hus i Malmslätt är vår mötesplats på torsdagar mellan kl 8.30 och kl 11.30 under januari – april och september – december. Där har vi vårt historiska arkiv och där arbetar vi med arkivering av historiska dokument samt bereder underlag till Saab-minnen.

Du är välkommen på besök. Där finns säkert någon veteran du känner och du kan hämta eller låna Saab-minnen och även forska i en mängd flyglitteratur.
Kaffe bjuder vi på.

Skicka e-post 
Och delge oss dina åsikter om Veteranklubben Saab!


Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars-Uno Elwingsson

1986-10-09
201
5-05-23
tel 0767-76 46 60