SAAB-MINNEN
Del 1 år 1988

Författare Titel Uppsats
  Omslag  
A.J.Andersson Nestorn och Legenden

1

Lars Borg Minnen från de tidiga Saab-åren

2

Börje Carlsson Serviceavdelningens utveckling

3

Ragnar Härdmark Min tid på Saab

4

Gunnar Ljungström Från flygplan till bilar

5

Stig Mårtensson Något om motorer och motorinstallation-
teknik på ASJA-SAAB under 40 år (1938- 1978 )

6

Arne Rydberg Skeppsbyggaren och bergs-ingenjören bygger flygplan

7

Bertil Sjögren Planering- en viktig hörnsten

8

Claes Smith Provflygare med egen radiostation

9

Stig Tjernberg Vid experimentverkstaden intet omöjligt

10

Erik Wilkensson Teknisk revolution- dykbomb-fällning

11

Frid Wänström Forskningschef med räknestickor bakom bägge öronen

12