SAAB-MINNEN
Del 12 år 2002

Författare Titel

Uppsats

  Omslag  
Arne Fagerstedt Förord  
Hans Osquar Gustavsson Axplock ur Vingtomten del 4

1

Krister Karling Fpl 37:s förhistoria del IV

2

Arne Fagerstedt Saabs högskolekurser

3

Ragnar Lindgren Saabs Musikkår

4

Bo Leckne 25 år som leverantörskontrollant

5

Elis Nordqvist Bastarden 

6

A.S.J.A. dokument 1935 Autorotation och spin

7

Frid Wänström Minnen från tillkomsten av Saabflygplan

8

Erik Wilkensson Dykbombsiktet 

9

Ur Vips mars 93 Hur A32 Lansen blev till 10
Ragnar Härdmark Fpl 105:s historia 11
Eric Sjöberg Minnen från utprovningen med 105 12
Tidningsklipp Den svenska Mosquiton 13
Alan McLean Simulering vid utveckling av 37 14
Tore Gullstrand Från Aristoteles till Mach 15
Docent Alruts Malmenflygarnas psykiska status 1920 16
Carlberg, Fagerstedt, Larsson Veteranklubben. Verksamhet de 15 första åren. 17
Berndt Ohlsson/
P-G Lundborg
Den civila fabriken på Saab 18
Michael Magnusson Brasiliansk Scandiapilot berättar

19