SAAB-MINNEN
Del 13 år 2003

Författare Titel

Uppsats

  Omslag  
Arne Fagerstedt Förord  
Hans-Osquar   Gustavsson Axplock ur Vingtomten nr 5 1
  Tjänstebestämmelser vid Saab 1940 2
Nils-Erik Nilsson Hemvärnet 3
Nils-Eric Iwar Mina 10 läroår som utredare 4
Sten Palgård Miljötålighetsavdelningen 5
Krister Karling 37-projektets förhistoria del V 6
Olle Klinker Serieprovflygning 21 A 7
Börje Langefors Beräkningsavdelningen blev också dataavdelning  8
Hans-Osquar Gustavsson Flygplan Scandia i serieproduktion 9
Urban Hellstrand Den andra civila perioden 10
Lars Peterson Utveckling av vingen till Saab 2000 i Madrid 11
Gunnar Molin
Stefan Nyström
Uno Mannerö
Tillverkning av vingen till Saab 2000 12