SAAB-MINNEN
Del 14 år 2004

Författare Titel

Uppsats

  Omslag  
Arne Fagerstedt

Förord

 
Hans-Osquar Gustafsson Axplock ur Vingtomten nr 6 1949 1
  Saab 413 "Bärsärk" Ur Vips 1961 2
Ulf Ohlsson Saab/Flygdivisionens högre tekniska
kurser 1985 - 1990
3
  Saabare luktar illa. Ur Vips 1962 4
  Vem äger månen. Ur Teknikens Värld 1948 5
Lars Furingsten Från matematisk formbestämning till
integrerad produktutveckling. Del 1
6
Nils Häggqvist Utveckling av lättmetallimning 7
PeGe Lundborg Saabs engagemang i Sierra Leone 8
Torsten Nilsson Mitt liv med MC77 9
  Planet Pettson blir fågel Fenix.
Ur Vips 1959
10
Hans-Osquar
Gustavsson
SAFIR minnen 11
  Saab B18B i närbild. Ur Flyg 1945 12
  Ur Fairchild World 13
Sture Rodling Utprovning Saab 2000  14