SAAB-MINNEN
Del 15 år 2005

Författare Titel

Uppsats

  Omslag  
Arne Fagerstedt

Förord

 
Hans-Osquar Gustafsson o
Sigge Lenngren

Huruledes grunden lades till Saabs bilproduktion vid flygmaskinsfabriken

1
Gert Peterson

Biltillverkning i flygverkstäderna

2
Kennet Nilsson

Tekniköverföring till Sverige efter andra världskriget

3
Christer Redelius

Flygplan 105. Motorprovning i Frankrike

4
Per-Olov Elgkrona

X-Viggen

5
Evert Carlsson

Jönköpingsperspektiv på 40 års organisations och bolagsutveckling

6
Tord Jonsson

Aerodynamics and Propulsion for Saab 340

7
Sven-Åke Platemar

Saabs civilverksamhet i USA

8
Lars Furingsten

Från matematisk formbestämning till integrerad produktutveckling. Del 2

9
Ulf Edlund

Saab 2000. Projektering

10
Kurt Persson

Saab spottar ut B18 (Ur Flyg)

11
Kurt Persson

SK 29 och J 29R stannade på papperet
Ur Flyghistorisk Revy, Nr 27

12