SAAB-MINNEN
Del 19 år 2009

Författare Titel

Uppsats

 

Omslag

 
 

Klubbstyrelsen 2008

 
 

Redaktionskommittén

 
Ulf Rehme 

Förord

 
Sven Eskilsson Saab-minnen 20 år 1
Margareta Danell Glimtar från Saab på 50-talet 2
Georg Ohlsson Räddningssystem 3
Arne Fagerstedt,
Gösta Niss,
Börje Fondén,
Yngve Sedin
”Saab-andan”. Vad är det? 4
Peter Grönroos Saab 35OE Draken kommer hem - bara för att skrotas 5

Stig Nilsson
Hans Kampf

Saabflygplan som aldrig lyfte. 50-talet 6
Börje Fondén Utrullningshinder

7

Ulf Rehme Krönikan om Gripen skriven

8

Sten Gustafsson Gripen - mod och hårt arbete

9

Harald Schröder Flygplan 39 projekt- och offertarbete

10

Sven-Olof Hökborg Historien bakom Gripen 11
Gunnar Lindqvist Flygplan 39 Gripen. Beställarens krav,
utvärdering och beslut
12

Tommy Ivarsson,
Göran Berséus,
Karl-Erik Modin,
Ulf Claréus

Definition av flygplan 39 13
Sture Rodling Flygprov i ändvirvlar 14
Hans-Osquar Gustavsson

AJ 37. Verktyg och maskiner för tillverkning. 1962-1969

15
Tord Grims Utveckling och provning av gränsvärdesvarning i JA 37.
Tord Grims till minne
16
Carl G. Ahremark Sason och hans tid på Saab 17
Ingemar K. Olsson Om tillkomsten av Saabs sjömålsrobot - system RBS 15 18
Curt Murhed Ett häftigt luftmöte med en Saabprodukt 19