SAAB-MINNEN
Del 2 år 1989

Författare Titel

Uppsats

  Omslag  
Lars Sandgren Förord  
Redaktionen Vår målsättning för (Saab-Minnen)

1

Åke Hydèn En svensk flygindustri kommer till

2

Artur Böke Något om el-installationer i olika flygplan under 35 år (1939-1974) och Minnen från Scaniatiden i Holland 1953-1954

3

Hans Gustavsson Produktionsplanering 1947-1987 en återblick

4

Paul Göransson Flygplansutprovningen tar hjälp av mätteknik

5

M.Carl Haddon En ingenjör i tjugonde århundradet

6

Karl-Erik Larsson Min tid på Saab, Några minnen från jobbet och människor jag möt där

7

Martin Lindahl Från kundtjänst till produktservice

8

Kenneth Lindqvist Minnen från ASJA 1939 till Saab-Scania 1978 och IF SAAB " Så gick det till de första åren "

9

Hans-Erik Löfqvist Saab- verksamhet och personal

10

Erik Mundt Legotillverkning vid Saab under 1950- och 1960-yalen

11

Edy Näslund Något om Saab´s Trafikledning förr i tiden ..som jag minns den

12

Sven Gustav Persson Ur huvudet på en gammal Saab-konstruktör

13

Gunnar Samuelson Minnen från Flygvapnet och Saab åren 1936...och framåt i tiden

14