SAAB-MINNEN
Del 20 år 2010

Författare Titel

Uppsats

 

Omslag

 
  Saab Veterans` Club  
Ulf Rehme

Förord

 
 

Saab-minnen, nu finns tjugo delar!

 
  Styrelsen under 2009 och redaktion  
Curt Murhed Historien om Veteranklubbens hemsida  
Hans Kampf Saabflygplan som aldrig lyfte, civila försök 1
Sven Eskilsson Veteranarkivet och de som gjorde det 2
Gösta Niss Tjänsteresor med knorr 3
Stellan Eklöf 2009: Douglasklaffen 30 år 4
Inge Johnsson Finska Drakar 5

PG Lundborg

Saab 340 - 25 år i tjänst 6
Sture Rodling Isprov i Kalifornien

7

Åke Höglind Danska Drakar

8

Kurt Ekblom Flygprov med JAS 39 minispak

9

Georg Ohlsson Syrgassystem för stridsflygplan

10

Arne Fagerstedt Udda Saabprodukter 11
Johannes Steinböck 105Ö - Österrikiska erfarenheter 12

Ivar Weibull

Saabs materiallaboratorium 13
Torsten Örnberg Strömningsproblem hos Saab 35 Draken 14
Lennart Ericsson

Mitt bullrande liv på Saab

15
P-O Elgcrona,
G Hellström,
L Peterson,
S Karlsson,
U Rehme
Definitionsarbete JAS 39 Gripen 16
Hans-Osquar Gustavsson Produktionsförberedelser JAS 39A och B 17
Per-Olov Elgcrona,
Ulf Rehme
Haverierna 1989 och 1993 med JAS 39 18
Bertil Andersson Gripen-driftsäkerhet och underhåll 19
Håkan Welander Arbete i ”Design Build Team” 20