SAAB-MINNEN
Del 21 år 2011

Författare Titel

Uppsats

 

Omslag

 
  Saab Veterans` Club  

Ulf Rehme

Förord

 

 

Redaktionskommittén

 
 

Styrelsen 2010

 

 

 

 

Gunnar Sträng

Från Gunnars fatabur

1

Torsten Örnberg

Konfigurationsvalet för Saab 37 Viggen -konfigurationen och patentet

2

Kenneth Nilsson

Civilflygets tekniska utveckling sedan 1950-talet

3

Harry Constable

Some of my happiest years

4

Lars Olsson & Thorsten Nilsson

Fackets möjligheter att påverka

5

Hans Osquar Gustafsson &
Bo Carlqvist

Verktyg för sammanbyggnad av flygplanskrov

6

Lennart Ericsson & Kenneth Nilsson

Stoppade vi utvecklingen av profanmotorn?

7

Per-Olov Elgcrona

HERMES - ett europeiskt rymdprojekt

8

Martin Swärd

Mitt liv på Saab

9

Lars Bomgren

Styrsystemet i Saab 2000

10

Ulf Ohlsson En motoringenjör till varje flottilj

11

Pär Hallding

Bengt Olow - med flyg som levnadskall

12

Ulf Rehme

Projektledning under det inledande typarbetet för 39A

13

Tryggve Hell

Typarbete JAS 39 - miljötålighet

14

Georg Ohlsson

Gripens stolval - eller varför Saab slutade utveckla egna stolar

15

Lennart Ahlberg

JAS 39A Gripen - funktionssäkerhet

16

Bo Wahlgren

Elektrisk miljö - utveckling och typarbete för JAS 39 Gripen

17

Lars-Åke Holm

Vindtunnelprovning - varför, hur och mina minnen

18