SAAB-MINNEN
Del 23 år 2013

Författare Titel

Uppsats

 

Omslag  framsida  baksida

 
  Saab Veterans` Club  

Ulf Rehme

Förord

 

 

Styrelsen 2012

 

 

Redaktionen

 

 

Skriften SAAB 75 års mödosamma väg

 

     

Lars-Åke Holm

Uppdrag Tele-X AIT i Cannes

1

Karl-Gustav Karlsson

Något om mitt liv på Saab år 1956-2001

2

Olle Ljungström

Genombrott för metallimning av Saab-flygplan

3

Bo Nilsson

Fladderarbete på JAS 39 Gripen

4

Curt Murhed

Att ha en datorleverantör inom huset

5

Lennart Ericsson

Saab 2000 - något om prestanda

6

Peter Grönroos

Saab 35OE i Österrike - från baktalat till succé

7

Bert Arlinger och
Yngve Sedin

Aerodynamiska beräkningsmetoder, del 2

8

Sture Rodling

Saab 105 - 50 år i luften

9

Börje Fondén

Arvet efter A20

10

Lars Bomgren

Styrsystemet i Saab 340

11

Yngve Sedin

In memoriam Hermann Behrbohm

12

Lennart Ahlberg

JAS Systemsimulator

13

Sture Nilsson,
Ingvar Bengtson,
Jonny Andersson och
Gert Malmberg

Rymdverksamheten i Linköping

14

 Materialet har insamlats alternativt nyskrivets av medlemmar i Veteranklubben Saab.  
 © respektive författare och Veteranklubben Saab.