SAAB-MINNEN
Del 24 år 2014

Författare Titel

Uppsats

 

Omslag  framsida  baksida

 
  Saab Veterans` Club  

Lars-Uno Elwingsson

Förord

 

 

Styrelsen 2013

 

 

Redaktörer och tecknare

 

 

Omslagets innersidor

 

Arne Lakomaa Arne Lakomaa minns  
John Johansson och Curt Murhed Tjänsteresor med knorr  
FLYGBLADET nr 3158 Händelserikt i december 1988  
Ulf Edlund Hur SAAB 340 kom till  
Åke Andersson Några foton ur Åke Anderssons arkiv  
     

Christer Dahlberg och Mats Hugosson

Så skapades JAS 39 Gripen

1

Leif Borehag Saab-sikten

2

Erik Kullberg Skonbergatunneln

3

Kenneth Nilsson Från 0 till 2000 – som jag minns det

4

Georg Ohlsson och Hans Mennborg Saabs snåriga samverkan med Martin Baker

5

Carl Gustaf Ahremark ASJA 1932-1935

6

Pär Hallding Olle Klinker

7

Per-Olov Elgcrona SK 38/A 38 – en utvecklingsprolog

8

Torbjörn Eke Några äventyr med Sjöugglan

9

Bert Arlinger och Yngve Sedin Aerodynamiska beräkningsmetoder,
utvecklingen på Saab 1965-1990, del 3 av 3

10

Hans Osquar Gustavsson Skuggan av ett brott

11

Dag Folkesson Realtidsarv från RB330, AJ/JA 37 och
B3LA. Perioden 1956-1980

12

Lars Åke Holm FTEQP – Flight Test Engineer
Qualification Programme

13

Bengt Sjöberg Erfarenheter från utvecklingen av
tre generationer avioniksystem

14

 Materialet har insamlats alternativt nyskrivets av medlemmar i Veteranklubben Saab.  
 © respektive författare och Veteranklubben Saab.