SAAB-MINNEN
Del 25 år 2015

Författare Titel

Uppsats

 

Omslag 

 
  Saab Veterans` Club  

Lars-Uno Elwingsson

Förord

 

 

inkl Styrelsen 2014

 

 

inkl Redaktörer och tecknare

 

 

inkl Omslagets innersidor

 

Lennart Sindahl Saab AB har ordet  
Arne Fagerstedt Att våga se bakåt och värna om sin historia!  
Arne Fagerstedt Vem var Erik Wilkenson?  
Bertil Björkman Från projekt till serie – hur en
flygplantyp kommer till
 
Peter Grönroos Vart tog de österrikiska Drakarna vägen?  
     

Gert Schyborger

Nedläggningen av Saab:s regionalflygplan
Saab 340 och Saab 2000

1

Torbjörn Alm Taktisk information i jaktflygplan

2

Stig Nilson, teckningar Arne Fagerstedt, text Från sjutton till tvåtusen – femton Saabflygplan

3

Lennart Ericsson ETOPS och Saab 2000

4

Tor Stavöstrand Saab B 17 – Vindtunnelförsök KTH I och II
Projekt typ L-10 i ett historiskt perspektiv

5

Tore Forsström Provningen som lärde Gripen flyga

6

Per Pellebergs Flygutprovning av RB 05 – en verksamhet som var litet ”eljest”

7

Hans Elvin 50 år på Saab 1963-2013: Några minnen i korta drag

8

Peter Ulvan Provflygplan 39.101 historia

9

Ulf Edlund Saab J 21 – en fullträff med två bommar?

10

Lars-Åke Holm Saab och Society of Flight Test Engineers (SFTE)

11

Göran Danbolt J 32B ”Lansen Sport”

12

Yngve Sedin Flygning i ändvirvlar – modell för
simuleringar med historik

13

Dag Folkesson Realtidsexekvering – perioden 1960-2000

14

 Materialet har insamlats alternativt nyskrivets av medlemmar i Veteranklubben Saab.  
 © respektive författare och Veteranklubben Saab.