SAAB-MINNEN
Del 4 år 1992

Författare Titel Uppsats
  Omslag  
Lars Sandberg Förord  
Hermann Behrbohm Avskedstal vid pensioneringen 1972-04-24

1

Gustav Funquist Minnen från servicetjänsten på Safiren,hemmatjänst och kundbesök

2

Bertil Jorfalk Saab´s Industriskola 1942 - 1980

3

Olle Klinker Luftiga äventyr, kåseri 1990-04-05
Bergsbestigning

4

Italienska föreningen Linköpings första invandrare

5

Olof Molander Några robot- och rymdjobb på 60 - talet

6

Lennart Petersén Minnesanteckningar knutna till leveranshangaren

7