SAAB-MINNEN
Del 5 år 1993

Författare Titel Uppsats
  Omslag  
Alfons Carlberg Förord  
Hugo Bertler Flygplansbygge under jorden

1

Sigfrid Bjerninger Saab under andra Världskriget

2

Tryggve Holm Information om Saab, Anförande vid 1960 års försvarskommittés besök på Saab 1960-08-23

3

Kurt Lalander Så startade Svenska Aeroplan AB i Trollhättan

4

Bo Leckne Ett 40 - årigt flygarminne

5

Gunnar Löw Modellförsök för flygplan 210, händelserika år i flyg-industrin

6

Sven Otterbeck Minnen från Saab- tiden

7

Gunnar Ottosson Slutmontering och produktionsteknik 1940- 1985

8

Fred Perlenius Idéer i Linköping på 40-talet blev tre dotterbolag på Saab-Scania Combitech på 80-talet

9

Fred Turner ASJA 1938 - 1939, Saab 1940 - 1948

10