SAAB-MINNEN
Del 7 år 1996

Författare Titel Uppsats
  Omslag  
Bernt Ohlsson Förord  
Bror Bjurströmer
Frid Wänström
Konstruktionsverksamheten vid Saab omkring 1940

1

Erik Bratt Jag tycker om administrativa rutiner

2

Hans Gustavsson Minnen från en 50-årig praktik vid Saab (del 2)

3

Elis Nordqvist 1946 års omorganisation av konstruktionsavdelningen

4

Gunnar Samuelsson Curriculum Vitae
Levnadsbeskrivning Lars Brising

5

Fred Turner Hållfasthetsberäkning på Saab på 1940 - talet

6

Bengt Wassgren
  1. Hur Saab bygger J 29
  2. PM betr. Förberedelser för 29:ans slutmontering
  3. Vi - andan
  4. Min tid på Saab . En tillbakablick
7
Sven Widengren Yrkesskolan 8
Frid Wänström Saab; s aktiviteter inom civilfpl . området
1944 - 1966
9