SAAB-MINNEN

SAAB-MINNEN ges ut med en del per år, oftast i samband med årsmötet i februari. Som framgår av innehållsförteckningen över hittills utgivna delar, så finns det mycket erfarenhet och kunskap och många händelser beskrivna.
Vi kan garantera trivsam läsning.

Du som vill komplettera din samling av Saab-minnen i bokform kan vända dig till Kenneth Nilsson eller på telefon 013-157659.

Saab-minnen del 1-20 finns  på CD!
Finns att köpa vid våra möten med föredrag eller på Flygets Hus.
Medlemspris för CDn är 100 kr.

På vår hemsida är inga uppsatser nåbara, de finns bara i bokform
och på CDn Saab-minnen del 1-20.

Och här är presenteras årens Redaktionskommittéer.

Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars-Uno Elwingsson
Lars-Uno Elwingsson
1986-10-09
201
5-02-02
tel 0767-76 46 60