FÖRENINGSMÖTEN
Våren  2018:
 
5 febr
måndag
Årsmöte

På Terrassen vid Saab
Förhandlingar och val enligt stadgarna.
SAAB-minne del 28 delas ut
Kåsör: Jan Germundsson, Saab Aeronautics
Kallelsen hittar ni här.

9 april
måndag
 
Föredrag

 

Vecka 20
Vårutflykt
Endast arbetsgruppen 
 

Arbetsgruppen får meddelande separat.
 

Vecka 21 Studiebesök

               


Hösten  2018:

 

3 sep
måndag

Föredrag

               

1 okt
måndag

 
Föredrag

 

 

3 dec
måndag
 
Trivselkväll

 

Arbetsgruppen:  Flygets Hus torsdagar kl. 08.30 - 11.30
Våren:   11 januari - 26 april
Hösten:
16 augusti - 13 december