SAAB-MINNEN
Redaktionskommittéer mm

 

Saab-Minnen fick Kernellpriset

 

Hederspris i Stig Kernells minne.

Priset utdelades i samband med
Flyglitteraturträffen 2016.

 

Läs motiveringen här

 


Del Namn
 
1
1988

Carl-Gustav Ahremark (sh)

Arne Larsson

IngaLill Mattson

Karl-Erik Larsson
 

2
1989

Carl-Gustav Ahremark (sh)

Arne Larsson

Karl-Erik Larsson

IngaLill Mattsson

Alfons Carlberg
 

3
1990

Arne Larsson (sh)

IngaLill Mattsson

Alfons Carlberg

mfl
 

4
1992

Arne Larsson (sh)

IngaLill Mattsson

Alfons Carlberg

mfl
 

5
1993

Arne Larsson (sh)

IngaLill Mattsson

Alfons Carlberg

mfl
 

6
1995

Arne Larsson (sh)

IngaLill Mattsson

Alfons Carlberg

Sven Eskilsson
 

7
1996

Arne Larsson (sh)

IngaLill Mattsson

Alfons Carlberg

Sven Eskilsson
 

8
1998

Arne Larsson (sh)

IngaLill Mattsson

Alfons Carlberg

Sven Eskilsson
 

9
1999

Arne Larsson (sh)

IngaLill Mattsson

Alfons Carlberg

Sven Eskilsson
 

10
2000

Arne Larsson (sh)

IngaLill Mattsson

Sven Eskilsson

Curt Murhed
 

11
2001

Sven Eskilsson (sh)

Arne Larsson

IngaLill Mattsson

Curt Murhed
 

12
2002

Sven Eskilsson (sh)

Arne Larsson

Curt Murhed
 

13
2003

Sven Eskilsson (sh)

Arne Larsson

Curt Murhed

Sören Ewaldsson
 

14
2004

Sven Eskilsson (sh)

Arne Larsson

Curt Murhed
 

15
2005

Sven Eskilsson (sh)

Arne Larsson

Curt Murhed

Stig Nilsson
 

16
2006

Sven Eskilsson (sh)

Curt Murhed

Urban Hellstrand

Stig Nilsson
 

17
2007

Sven Eskilsson (sh)

Curt Murhed

Urban Hellstrand

Hans Kampf

Stig Nilsson
 

18
2008

Sven Eskilsson (sh)

Curt Murhed

Urban Hellstrand

Kenneth Nilsson

Hans Kampf

Stig Nilsson
 

19 
2009

Kenneth Nilsson (sh)

Sven Eskilsson

Curt Murhed

Sture Rodling

Yngve Sedin

Urban Hellstrand

Hans Kampf

Stig Nilsson
 

20
2010

Kenneth Nilsson (sh)

Sven Eskilsson

Curt Murhed

Sture Rodling

Yngve Sedin

Urban Hellstrand

Hans Kampf

Stig Nilsson
 

CD med
Saab-minnen 1-20

Kenneth Nilsson (sh)

Curt Murhed

Göran Strömfelt

Stig Nilsson

Sture Rodling

Sven Eskilsson

Urban Hellstrand

Yngve Sedin
 

21
2011

Kenneth Nilsson (sh)

Sven Eskilsson

Urban Hellstrand

Curt Murhed

Stig Nilsson

Sture Rodling

Yngve Sedin
 

22
2012

Kenneth Nilsson (sh)

Sven Eskilsson

Urban Hellstrand

Curt Murhed

Stig Nilsson (teckningar)

Sture Rodling

Yngve Sedin
 

23
2013

Kenneth Nilsson (sh)

Sven Eskilsson

Urban Hellstrand

Curt Murhed

Stig Nilsson (teckningar)

Sture Rodling

Yngve Sedin
 

24
2014

Kenneth Nilsson (sh)

Urban Hellstrand

Curt Murhed

Sven Eskilsson
Sture Rodling

Yngve Sedin
Stig Nilsson
(teckningar)
 

25
2015

Kenneth Nilsson (sh)

Urban Hellstrand

Curt Murhed

Sven Eskilsson
Sture Rodling

Yngve Sedin
Stig Nilsson
(teckningar)
 

26
2016

Kenneth Nilsson (sh)

Urban Hellstrand

Curt Murhed

Sven Eskilsson
Sture Rodling

Yngve Sedin
Stig Nilsson
(teckningar)
 

27
2017

Kenneth Nilsson (sh)

Urban Hellstrand

Curt Murhed

Sven Eskilsson
Sture Rodling

Yngve Sedin
Stig Nilsson
(teckningar)
 

28
2018

Kenneth Nilsson (sh)

Urban Hellstrand

Curt Murhed

Sven Eskilsson
Sture Rodling

Yngve Sedin
Stig Nilsson
(teckningar)

 

29
2019

Kenneth Nilsson (sh)

Urban Hellstrand

Curt Murhed

Tor Stavöstrand

Yngve Sedin
Stig Nilsson
(teckningar)
 

 


Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars-Uno Elwingsson
Lars-Uno Elwingsson
1986-10-09
2015-02-02
tel 013-52 116
tel 013-52 116