STYRELSE 2017

 
Ordförande Lars-Uno Elwingsson 013-52116
Vice ordförande Billy Fredriksson 013-155702
Sekreterare Lars-Åke Holm 013-160616
Kassör Sven Bogg 013-152039
Klubbmästare Kjell Persson 0709-48 66 00
Ledamot Stellan Eklöf 013-121810
Ledamot Kenneth Nilsson 013-157659
Ledamot Åke Albertsson 0722-17 25 34

 

Medlemsregister Urban Hellstrand 013-318601
 
Valberedning
Sammanhållande Per-Göte Lundborg 013-159159
Tord Jonsson 013-299935
Roger Larsson 013-159948
Revisorer
Sammanhållande Sven Magnusson 013-151122
Peter Grönroos 0763-413115
Övriga Arne Fagerstedt 013-151574
Hans Kampf 013-270218
Programkommitté
Sammanhållande Kjell Persson 0709-48 66 00
Kallelser och utskick Urban Hellstrand 013-318601
Redaktion Saab-Minnen
Sammanhållande Kenneth Nilsson 013-157659
Redaktör Curt Murhed 013-145164
Redaktör Sven Eskilsson 013-156832
Redaktör Sture Rodling 013-134822
Redaktör Yngve Sedin 013-160282
Redaktör Urban Hellstrand 013-318601
Layout, omslag Stig Nilsson 0142-21576
Registrering av dokument och arkivering
Arkivföreståndare Tord Jonsson 013-299935 
Bitr. Arkivföreståndare Ulf Clareús 013-65238  
Arkivarie Lars Göran Carlzon 013-170904 
Arkivarie Karl Göran Häggström 013-171925 
Arkivarie Erwin Kågander 0768-35 63 20
Arkivarie Tor Stavöstrand 0708-36 58 20
Teknisk assistans/Materialförvaltare Sven Eskilsson 013-156832
Webmaster Lars-Uno Elwingsson 013-52116

Styrelseledamöter och övriga funktionärer inom Veteranklubben Saab
från begynnelsen 1986
(2013-03-08)

Veteranklubbens styrelser från början 1986 (2013-03-08)

Samtliga personer nämnda vid namn har givit sitt tillstånd för publicering
av detta dokument ut på Internet. Detta med hänvisning till PUL-lagen.


Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars-Uno Elwingsson

1986-10-09
20
15-02-12
tel 013-52 116