STYRELSE 2021

 
Ordförande Göran Berséus 0702-12 96 15
Vice ordförande Billy Fredriksson 013-15 57 02
Sekreterare Lars-Åke Holm 013-16 06 16
Kassör Bertil Almroth 0708-10 22 51
Klubbmästare Kjell Persson 0709-48 66 00
Ledamot Lars Jagerfelt 0702-26 40 14
Ledamot Kenneth Nilsson 013-15 76 59
Ledamot Örjan Borgefalk 0731-61 32 95

 

Medlemsregister Urban Hellstrand 0709-81 74 59
 
Valberedning
Sammanhållande

Roger Larsson

013-15 99 48
Tord Jonsson 013- 29 99 35
Stellan Eklöf 013-12 18 10
Revisorer
Sammanhållande Peter Grönroos 0763-41 31 15
Sven Bogg 013-15 20 39
 
Övriga Arne Fagerstedt 013-15 15 74
Hans Kampf 013-27 02 18
Programkommitté
Sammanhållande Kjell Persson 0709-48 66 00
Kallelser och utskick Urban Hellstrand 0709-81 74 59
Redaktion Saab-Minnen
Sammanhållande Kenneth Nilsson 013-15 76 59
Redaktör Curt Murhed 013-14 51 64
Redaktör Yngve Sedin 013-16 02 82
Redaktör Urban Hellstrand 0709-81 74 59
Redaktör Tor Stavöstrand 0708-36 58 20
Registrering av dokument och arkivering
Arkivföreståndare Tord Jonsson 013-29 99 35 
Bitr. Arkivföreståndare Ulf Clareús 013-65238  
Arkivarie Karl Göran Häggström 013-17 19 25 
Arkivarie Erwin Kågander 0768-35 63 20
Arkivarie Tor Stavöstrand 0708-36 58 20
Teknisk assistans/Materialförvaltare Bertil Almroth 0708-10 22 51
Webmaster Lars-Uno Elwingsson 0767-76 46 60


Veteranklubbens styrelse 2021. Åke Albertsson, Kenneth Nilsson, Bertil Almroth, Lars-Åke Holm
Billy Fredriksson, Kjell Persson, Lars Jagerfelt och Göran Berséus
.
Ny ledamot är Örjan Borgefalk (saknas på bilden) som ersätter Åke Albertsson.


Örjan Borgefalk


Styrelseledamöter och övriga funktionärer inom Veteranklubben Saab
från begynnelsen 1986
(2013-03-08)

Veteranklubbens styrelser från början 1986 (2013-03-08)

Samtliga personer nämnda vid namn har givit sitt tillstånd för publicering
av detta dokument ut på Internet. Detta med hänvisning till PUL-lagen.


Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Göran Berseus
Lars-Uno Elwingsson
1986-10-09
2018-02-12
te 0702-12 96 15
tel 0767-76 46 60